top of page

LAUREAAT prijs jonge makers '24

LAYLA DUPON

Collage_Layla.png

Na het behalen van haar lerarendiploma secundair onderwijs wou ze graag haar kennis gaan verbreden in het artistieke veld. Zo studeerde ze in 2022 af als Master in de Beeldende Kunsten aan Luca School of Arts (Gent), met afstudeerrichting keramiek en glaskunst. Gebeten door de keramiekmicrobe startte Layla in 2020 als student-zelfstandige haar eigen keramiekatelier: PLEK 62, te Wijnendale. Ondertussen vier jaar later heeft ze hier haar beroep van gemaakt en bestaat haar planning uit het geven van lessen pottendraaien en andere workshops, keramiek maken voor verkoop in haar eigen en andere winkel(s) en werkt ze ook op bestelling. Binnen haar eigen werk tracht ze op zoek te gaan naar speelse en vernieuwende elementen. Ze houdt van een uitdagende vormgeving en een vrolijk kleurenpalet.

https://www.plek62.be/

bottom of page